Lepší první v pekle, než druhej v nebi!😎😇

Leden 2018

Vnitřní hlas - Proč nevolit toho skřeta resp. krysu Drahoše!

21. ledna 2018 v 10:49 | Che Guevara |  TT
Dovoluji si prezentovat několik důležitých bodů, proč se chystám nevolit toho neschopného řitolezce a podvodníka Drahoše:

1) V období 1985-1986 byl na studijním pobytu na Univerzitě v Hannoveru (NSR)
2) V květnu 2017 Drahošův volební štáb uvedl, že jedná o možnostech podpory s podnikateli (miliardáři), včetně nadací (např. Nadace Blížksobě)
3) V možnosti uspořádání referenda v ČR o vystoupení z EU se vyjádřil skepticky
4) V rozhovoru pro Český rozhlas spekuloval, že si ruské tajné služby přejí znovuzvolení M. Zemana, připustil ale, že pro svá tvrzení nemá žádné důkazy. Rusko označil za hrozbu pro Českou republiku. V jiném rozhovoru pro E15.cz Drahoš prohlásil, že mít dobré vztahy se stabilním Ruskem je v zájmu Evropy i České republiky.
5) V dubnu 2017 prohlásil, že čínské investice v Česku nepovažuje za přínosné. Ve vysílání Českého rozhlasu 14. ledna 2018 ovšem uvedl, že nemá nic proti obchodování s Čínskou lidovou republikou, protože "Čína je světová velmoc" a "byznys s ní dělá celá řada států."
6) V říjnu 2015 napsal Drahoš komentář do Hospodářských novin pod názvem "Vážnější migrační vlny ještě přijdou", ve kterém píše:"Potřebujeme dlouhodobou strategii migrační politiky, která umožní efektivní zvládání proudu uprchlíků tak, aby to odpovídalo absorpční kapacitě České republiky. V červnu 2017 Drahoš uvedl k otázce uprchlických kvót pro členské země EU, že "Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém.
7) V srpnu 2015 Drahoš podepsal petici "Vědci proti strachu a lhostejnosti", která reagovala na protiimigrační a protimuslimské nálady v české společnosti.
8) Během volební kampaně vyvolala kritiku jeho změna názoru, kdy nejdříve prohlašoval, že by vládu podpořenou komunisty nejmenoval, a poté otočil s tím, že by takovou vládu přece jenom jmenoval
9) Navrhl, aby se z Budapešti do Prahy přestěhovala Středoevropská univerzita, kterou založil a financuje americký miliardář a filantrop George Soros.
10) Byl by pro zvyšování důchodového věku i nad 65 let
11) V červnu 2017 uvedl, že by přijal pozvání na výroční setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení
12) Vyjádřil, že má pochopení pro kontroverzní skupinu bratří Mašínů
13) Jiří Drahoš se také zastal církevních restitucí a odmítl jejich zdanění.
14) mediální kritiku vyvolaly spekulace o údajném porušení zákona, kdy byl J. Drahoš zvolen v březnu 2013 podruhé předsedou Akademie věd. Podle zákona totiž může být člen Akademické rady zvolen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období a rada je tvořena i jejím předsedou. Drahoš zde čtyři roky pracoval jako místopředseda a poté osm let jako její předseda.
15) Kritizováno bylo také jeho prohlášení na jeho oficiálním facebookovém účtu, týkající se udělování amnestií, názory na amnestii totiž zčásti zkopíroval z facebookového účtu svého tehdejšího protivníka M. Horáčka a vydával je za své vlastní.
16) Některá média se pozastavila nad Drahošovým poradcem J. Kleindienstem, členem dozorčí rady společnosti ML Compet, která podle policie ve Středočeském kraji narušovala soutěže ve prospěch D. Ratha
17) Redaktor J. Novotný z deníku EURO vyjádřil obavy z podpory J. Drahoše mezi nejbohatšími Čechy, např. od miliardáře a majitele Jablotronu D. Dědka, spolumajitele finanční skupiny RSJ L. Winklera a vlastníka skupiny Wikov M. Wichterleho, 500 000,- Kč poslali i uhlobaroni ze skupiny BPD partners - tu spoluvlastní miliardáři V. Bobela, P. Pudil a J. Dobrovský, kteří vydělali velké peníze prodejem podílu v Mostecké uhelné společnosti miliardářovi P. Tykačovi.
18) Bývalý prezident V. Klaus prohlásil na adresu J. Drahoše: "od něj jsem nikdy neslyšel žádný jasný politický názor nebo názor na věci, které hýbou naší dobou. Dle deníku Haló noviny pronesl V. Klaus o J. Drahošovi po prvním kole prezidentských voleb následující: "Ne o poklonkování cizím zájmům a ne o vyvolávání chaosu a diskontinuity za každou cenu. Voliči tím řekli, že nechtějí masovou migraci a z ní planoucí nebezpečí likvidace evropské a spolu s ní i české kultury, tradic a hodnot. Obávám se, že kandidát, který v prvním kole obsadil druhé místo, toto nebezpečí necítí a nebude mu umět čelit. Jeho syn, V. Klaus mladší (ODS), pro časopis Reflex zase na osobu J. Drahoše uvedl, že není jeho volbou z důvodu obavy jeho naprostého konformismu vůči EU, migraci a inkluzi ve školách.

Otázka pro vás "Stále chtějí někteří z vás volit toho bezpáteřního a charakterového skřeta Drahoše?"

Tupolánkovo pokrytectví

14. ledna 2018 v 5:47 | Che Guevara |  Politika ČR
"Rafinovaný Topolánek

Dlouho jsem ve svém vojenském životě byl hrdý na to, že jsem svoji službu začal už v patnácti letech ve vojenském gymnáziu, které se tehdy nazývalo »Vojenská škola Jana Žižky« (VŠJŽ). Gymnázium to bylo asi dobré, protože většina z nás po jeho absolvování si ve vojenské službě i v civilním povolání nevedla špatně. Zásluhu na tom měli naši velitelé ze západní i východní fronty a naši učitelé, kteří úspěšně vedli i mnohé televizní vzdělávací pořady.

Vzpomínanou hrdost jsem poněkud ztratil, když se začali objevovat takoví lidé, jakým je Mirek Topolánek. Připomínám, že být přijat za posluchače VŠJŽ, to nebylo vůbec lehké. Na jedno místo bylo deset zájemců, požadavek srozumitelný - dobrý školní prospěch, potřebná fyzická zdatnost a zájem o vojenskou službu vojáka z povolání. Požadavek měl i politický podtext - rodiče nemuseli být komunisté, ale měli mít dobrý vztah k socialistické společnosti.

Jsem ovšem o více než dvacet let starší než Topolánek, nevím, zda se takové předpoklady plně uplatňovaly, když se stal posluchačem VŠJŽ v Opavě. Snad dobře ví, jak vysoce byl politicky angažován jeho strýc ve funkci předsedy ZO KSČ ve vsetínské zbrojovce, a totéž platí i o jeho otci. Proto se mu podařilo pro nás nemyslitelné, že po absolvování tohoto vojenského gymnázia mu bylo umožněno odejít na civilní vysokou školu. Znám ze své doby pouze tři případy, kdy se to podobně protekčním absolventům podařilo. Mirek Topolánek pro svůj protekční odchod zvolil teorii, že byl vyloučen z politických důvodů.

Rozlišuji dosti striktně naše občany, kteří měli nebo doposud mají oprávněné výhrady i nenávist proti socialismu, když utrpěli majetkovou újmu nebo byli vystaveni politickému nátlaku. Nevážím si však vůbec takových lidí, kteří doslova parazitovali na socialistické společnosti, aby ji nesrovnatelně více špinili po listopadovém politickém převratu. Kam a proč se zařadil právě Topolánek a jak se chová nyní, to sleduji a myslím si, že je úplně scestné, a dokonce drzé od takového člověka, aby se sám vnucoval mezi kandidáty na prezidenta. Není pochyb o tom, že má potřebnou podporu u stejně jednajících občanů.

Jak bude úspěšný, to závisí od množství stejně jako on rafinovaných lidí. Jejich charakter však je bohužel stejný, jako ten jeho."

Armádní generál v. v. Miroslav VACEK

"Neuvěřitelná drzost ušpiněného (charakterové sračky) Tupolánka se hlásit o úřad prezidenta ČR!"Zamračený

Falešné sliby aneb sliby - chyby!

7. ledna 2018 v 17:05 | Che Guevara |  TT

"Řeholní sliby"

Jsou sliby, které vykonávají členové řeholních společenství v římskokatolické, anglikánské a pravoslavné církvi.
Z hlediska řeholníků se jedná o veřejné prohlášení, ve kterém vyjadřují souhlas s životem v chudobě (viz. aféra ... ), čistotě (viz. aféra ... ) a poslušnosti (viz. aféra ... ).
To se chápe jako svobodné osobní rozhodnutí v následování Krista životem v řeholním společenství.
Že jsou řeholní sliby zároveň veřejné, je závazkem církevního práva.
Jedním z důsledků těchto slibů je taktéž život v celibátu.

Trestné činy zneužívání dětí a mladistvých (včetně následného zatajování těchto činů), které spáchali v 20. a 21. století katoličtí kněží, jeptišky a členové římskokatolických řádů, vedly k četným obviněním, vyšetřováním, soudním procesům a rozsudkům. Zneužíváni byli chlapci i dívky, někteří již ve věku 3 let, přičemž většina byla ve věku mezi 11 - 14 lety. Obvinění začala dostávat širokou publicitu koncem 80. let 20. století. Mnohdy byla osoba obviněna ze zneužívání po celá desetiletí; taková obvinění byla často předložena dospělými nebo adolescenty mnoho let poté, co došlo ke zneužití. Obviněni byli také členové katolické hierarchie, kteří se snažili předejít vyšetřování případů pohlavního zneužívání, přičemž přesunovali obviněné kněží do jiných farností, kde zneužívání někdy pokračovalo Zamračený

Tyto případy přitáhly značnou pozornost médií a veřejnosti po celém světě, zejména v Irsku, Kanadě a Spojených státech. Členové církevní hierarchie namítali, že tato medializace byla přílišná a nepřiměřená a že podobná zneužití se vyskytují i v jiných náboženstvích nebo institucích Zamračený

V rozmezí let 2001 - 2010 Svatý stolec, ústřední řídící orgán katolické církve, evidoval obvinění ze sexuální zneužívání týkající asi 3000 kněží, sahající až padesát let zpět. Případy z celého světa odrážejí zákonitosti dlouhodobého zneužívání a církevní hierarchie pravidelně zakrývající zprávy o údajném zneužití. Diecézní úředníci a akademičtí pracovníci znalí situace v římskokatolické církvi tvrdí, že sexuální zneužívání duchovenstvem není obecně diskutováno, a tak je obtížné je změřit Zamračený

Některé studie tvrdí, že kněží v katolické církvi nemají větší sklon dopustit se zneužití než ostatní mužská populace. Studie z roku 2010 tvrdí, že míra zneužívání kněžími prudce klesla v posledních dvaceti až třiceti letech, a že asi k 75 % případů ve Spojených státech došlo mezi lety 1960 - 1985. "Skutečným problémem je zneužívání moci a zrada povinností, které pastýři mají ke svému stádu," řekl k tomu britský historik a bývalý člen jezuitského řádu Michael Walsh Zamračený

Doposud největší snaha přimět papeže a vatikánské činitele k odpovědnosti za sexuální zneužívání dětí kněžími katolické církve nastala 13. září 2011, kdy organizace "Síť obětí katolických kněží (SNAP)" předložila mezinárodnímu trestnímu soudnímu dvoru v Haagu 84 stránkovou zprávu a 20 tisíc stran dokumentace obvinění, že papež a činitelé z Vatikánu tolerovali a umožňovali systematické utajování znásilňování a pedofilie, páchané katolickými kněžími po celém světě. Žaloba byla soudem zamítnuta v červnu 2013 s tím, že záležitost nepatří do jeho jurisdikce Zamračený

Římskokatolická církev vydala na "urovnání" právních případů pedofilie a mlčenlivost obětí sexuálních skandálů a trestných činů spáchaných jejími duchovními 3,99 miliardy dolarů (za období 1950 - 2016) Zamračený

Pro mě osobně není akceptovatelné, aby se jakákoliv církev pohybovala mimo zákon a případné prohřešky (viz. masová pedofílie apod.) řešily mimosoudním vyrovnáním! Zamračený